Μουσικό σεργιάνι στο Χαλκί 2022

Ο χάρτης με τα σημεία των καλλιτεχνικών δρώμενων:

Ορχήστρα ALEA III του Πανεπιστημίου Βοστώνης
Πολιτιστικός Σύλλογος Τραγαίας

 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Μουσικό Σεργιάνι στο Χαλκί

Halki Arts Fest

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Friday, August 26 2022

Χαλκί Νάξου

Halki, Naxos

Θερμές ευχαριστίες σε όσους υποστηρίζουν το πρόγραμμα

των Διεθνών Μουσικών Συναντήσεων 2022

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Πολιτιστικός Σύλλογος Τραγαίας

Ορχήστρα ALEA III

Ιδρυτής: Θόδωρος Αντωνίου

Έδρα: Πανεπιστήμιο Βοστώνης

Blue Star Ferries

Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την παραχώρηση των κτηρίων:

2ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας

και

Γυμνάσιο Τραγαίας

—————————-

The 2022 ALEA III Summer Meetings

are sponsored by:

ALEA III

New music ensemble

In residence at Boston University since 1979

Theodore Antoniou, founder

Southern Aegean Prefecture

Municipality of Naxos and the Small Cyclades

Blue Star Ferries

The meetings are produced in collaboration with the

Tragaia Cultural Association

Halki, Naxos